zondag 14 augustus 2022

iPhone development

De eerste iPhone app van SB Applicaties is te vinden in de app Store.

BMI cbo,

De eerste BMI calculator, die op basis van de Nederlandse richtlijn : "Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen" van het cbo, adviseert over behandeling bij overgewicht, rekening houdend met risicofactoren, zoals buikomvang en comorbiditeit.Het cbo is het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg.

Deze calculator is alleen van toepassing op volwassenen.

In beginsel is de BMI calculator bedoeld voor Nederlandse zorgprofessionals. Zij kunnen de calculator gebruiken bij hun advies aan patiënten.

Natuurlijk kan de calculator ook door niet zorgprofessionals gebruikt worden.

De calculator is voor en door zorgprofessionals tot stand gekomen. De richtlijn van het cbo is gebruikt, echter de calculator is niet in opdracht van of in samenwerking met het cbo tot stand gekomen.

Ook een iPhone app op maat nodig? mail: info@sb-applicaties.nl of bel: 0492-846881